Hiển thị một kết quả duy nhất

7,900,000 13,700,000 
12,200,000