Hiển thị một kết quả duy nhất

99%
11,400,000 12,700,000 
99%
5,700,000 6,950,000 
99%
4,550,000 5,800,000