Hiển thị một kết quả duy nhất

8,600,000 11,100,000 
99%
99%
7,800,000 9,600,000 
99%
6,650,000 8,100,000 
99%
6,300,000 7,950,000