Hiển thị một kết quả duy nhất

99%
7,350,000 13,500,000 
99%
5,950,000 7,200,000 
99%
5,250,000 6,800,000 
99%
3,450,000 3,650,000 
99%
4,190,000 4,800,000